Welcome to Dr. Mahamarowi Omar official blog.

Sunday, January 27, 2013

Nebula Orion

Assalamualaiku,

Dalam Bimasakti bukan bintang2 sahaja yang mendiami didalamnya tetapi juga mengandungi debu2 dan awan gas yang dipanggil Nebula. Terdapat beberapa nebula yang menarik berada dalam Bimasakti dapat dilihat dengan matakasar tanpa memerlukan alat optik atau alat pembesarsan yang lain. Tetapi jika kita melihat melalui teleskop pasti stuktur dalaman akan lebih terserlah. Salah sebuah nebula yang selalu menjadi tempat kesukaan untuk difotografikan ialah Nebula Orion. Nebula Orion sangat besar jumlah quntitinya tetapi sebenarnya kepadatan gas2 dan debu2 yang berada diadalamnya jauh berjuta2 kali lebih rendah dari udara yang kita sedang hirup sekarang. Dari jumlah debu dan gas yang banyak ini lahlahirnya bintang2. Ia bermula dengan pengecutan gas2 dan debu2 yang nipis kearah pusantnya akibat dari tarikan graviti sehingga cukup untuk memulakan cetusan dan membentuk bintang.

 Diperkirakan 6,000,000,000 tahun dahulu matahari kita telah terbentuk dengan kaedah hampir sebegini...

 
 
Ini adalah sebahagian dari Nebula Orion, lihat pada pusatnya terdapat beberapa buah bintang yang amat terang dan cerah. Bintang ini dipercayai baru terbentuk. Berapa buah bintang dalam pusat Nebula dipanggil Trapizium kerana bentuk susunanya. Imej ini dirakamkan dengan teleskop Mewlon 10" dengan menggunakan kamera berwarna QSI dengan dedahan selama 20 minit.
 
Salam dari Balai Cerap Mini Dr. Rowi

No comments: